okulista Kraków
OKOAKCENT
Specjalistyczna praktyka chorób oczu
okulista Kraków
Dr n. med. Marek Hanarz
Specjalista chorób oczu
Dr. med.univ.

Pascal Sythesis TOPCON

Pascal Sythesis TOPCON

Jaskra jest podstępnie rozwijającą się chorobą w której dochodzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego jak również innych elementów drogi wzrokowej co prowadzi do zmniejszenia wrażliwości oka na światło i ograniczenie pola widzenia. W przypadku braku leczenia może dojść do ślepoty. Podstawową kwestią jest uzyskanie zadowalającego ciśnienia śródgałkowego ( norma 10-21 mmHg) w relacji do panujących warunków krążenia w zakresie gałki ocznej. Dlatego też jaskra nie tylko ogranicza się do oczu w których ciśnienie jest powyżej normy ( jaskra nisko lub normo ciśnieniowa). Stąd też celem leczenia jaskry jest najczęściej obniżenie ciśnienia śródgalkowego, mierzonego najlepiej tonometrem aplanacyjnym z korektą pachymetrii ( grubości rogówki). Do tego celu służą metody terapeutyczne oparte na stosowaniu kropli ocznych lub zabiegi laserowe ( najnowocześniejsza metoda P SLT- która może być powtarzana, jak również ze względu na unikalna metodę przeprowadzania zabiegu chroni struktury oka przed niezamierzonym zdublowaniem miejsca laseroterapii).

Selektywna Laserowa Trabekuloplastyka (SLT) SLT jest jedną z najnowocześniejszych metod leczenia jaskry i przy tym bezpieczna dla pacjenta. Redukuje ciśnienie śródgalkowe w granicach 25% do 35% wartości wyjściowych u 80% pacjentów na okres minimum 2 do kilku lat. W przypadku ponownego wzrostu ciśnienia można bez szkody dla oczu zabieg powtórzyć. Specjalistyczna Praktyka Okulistyczna OKOAKCENT wykonuje te zabiegi w udoskonalonej wersji tej techniki czyli P SLT ( Pattern Laser Trabeculoplasty) przy użyciu lasera PASCAL Synthesis firmy TOPCON. Jest to sterowana komputerowo procedura leczenia z dokładnie przylegającymi do siebie wzorcami ( wielokrotnymi ogniskami laserokoagulacji a nie jak w poprzednich metodach pojedynczymi). Dzięki temu metoda ta jest szybsza, bardziej komfortowa dla pacjenta i bardziej precyzyjna w wykonaniu).

ZABIEGI LASEREM PASCAL PRZECIWJASKROWE:

Warto podkreślić że najlepsze wyniki w/w metodą uzyskuje się w początkowej i średnio zaawansowanej jaskrze. Pełna oczekiwana redukcja ciśnienia następuje 4-6 tygodni po zabiegu. Według niektórych autorów część pacjentów tj. 11 % ( Katz) wymaga powtórnego zabiegu a ok. 25% winno stosować dodatkowe leczenie farmakologiczne.

ZABIEGI LASEREM PASCAL ZAKRESIE SIATKÓWKI OCZU:

Laser pascal pascal laser Laser pascal
© by OKOAKCENT - klauzula informacyjna o stosowaniu RODO - RODO - oświadczenie - zgoda english version
okulista Kraków, okulista Marek Hanarz strony internetowe Kraków - propages.pl - eNeRGy CMS 2.0